Theru 2017 - Day 7

Swamy ezhunnallathu on morning


Swamy Ezhunnallathu in Go ratham at night:

Go ratham turning at Manthakovil

Swami arriving at Kizhakkethala Kovil

Ayyappa Swamy arriving at Kizhakkethala Kovil