Kumbhabhishekam 2017 - Vaideeha Programmes


19th Chithira Month (2nd May 2017) 
 • 6 am Ganapathy Homam
 • 5 pm Grama Prathakshinam, Welcoming Acharya
 • 7 pm Deeparadhanai
 • 7.30 pm Vigneswara Poojai, Anugyai, Yajamana Sankalpam,
 • Acharya Varanam, Rithvik Varanam, Vaikanasasoothra punyaham, Mrit samgrahanam
 • Vasthu Santhi, Angurarpanam, Prathisaram
20th Chithira (3rd May)
 • 6 am Ganapathy Homam
 • 7 am Veda parayanam
 • 8 am Kalakarshanam - Go poojai, Kalasha sthapanam - Agni Mathanam
 • 10 am Dhaanyadi Vasam
 • 11 am Panchagavyaadi Vasam
 • 11.30 am Mahashanti Homam
 • 12 pm Poornahuthi, Deeparadhanai
 • 4 pm Veda parayanam
 • 7 pm Sandhya deeparadhanai
 • 7.30 pm Homam 
 • 8.30 pm Poornahuthi
 • 9 pm Deeparadhanai, Asheervatham
21st Chithira (4th May)
 • 6 am Ganapathy Homam
 • 7 am Veda parayanam
 • 9 am Ksheeradhi Vasam
 • 9.30 am Mahashanti Homam
 • 10 am Jalaadi Vasam
 • 12 pm Poornahuthi, Deeparadhanai
 • 4 pm Veda parayanam
 • 5 pm Shayanaadi Vasam
 • 7 pm Sandhya Deeparadhanai
 • 8 pm Houthram
 • 8.30 pm Deeparadhanai
 • 9 pm Yanthra sthapanam, Rathna nyasam, Bimba prathishtai, Ashta Bandanam charthal, Ilaneer Abhishekam (First at Mantha Kovil and folled in Main Temple)
22nd Chithira (5th May)
 • 5 am Prathyaksha Mahaganapathi Homam
 • 6 am Vasordhara Poornahuthi, Vedaparayana Samapthi, Yathra dhaanam, Muhurtha dhaanam, Prathyaksha Go dhanam, Deeparadhanai
 • 7.30 am Manthakovil Kumbhabhishekam
 • 8.15 am Kodimaram, Sthoopika Kumbhabhishekam
 • 8.50 am Poorna Pushkala Sametha Hariharaputhra Swamy Maha Kumbhabhishekam
 • Followed by Dasa Dharshanam
 • Abhishekam, Alankaram, Neivedyam, Mahadeeparadhanai, Mahadasheervadam
4pm Kazchasheeveli with Panchavadyam
Thimila: Kunisseri Aniyan Marar, Kalpathi Balakrishnan & Party
Madhalam: Kunisseri Chandran  & Party
Idakka: Thiruvalathur Shivan & Party
Kombu: Thrippalur Shivan & Party
Thalam: Sundaran Nair & Party

7 pm Sandhyadeeparadhanai
8.30 pm Swami Ezhunnallathu (Poonther with special Nadaswaram)

Comments

Popular posts from this blog

Poorna Pushkala Sametha Hariharaputra swamy

ഭാഗവതം - എന്നാല്‍ എന്ത്?